Dette gjør de i JCI – verdens største nettverk av unge målbevisste mennesker


Workshop hvor medlemmene kan prøve ut den nye kunnskapen i praksis. Foto: Mirza Mujic

JCI er kanskje verdens største nettverk av unge målbevisste mennesker, likevel var min kunnskap om denne organisasjonen tilnærmet ikke eksisterende. Jeg tok meg derfor en liten prat med Mirza i JCI Bergen for å finne ut litt mer om hva de driver med.

Jeg hadde knapt hørt om JCI. Jeg kunne kjenne igjen logoen, men der stoppet det også opp. Med over 200 000 målbevisste medlemmer verden over var det nesten litt flaut for meg som målbevisst blogger å ha så lite kunnskap om denne organisasjonen. Hvem er disse medlemmene? Hva driver de egentlig med? Var dette et hemmelig nettverk av unge ledere som bare ville spisse hverandres albuer? Det var på tide å finne litt mer ut av denne organisajonen av unge ambisiøse mennesker, jeg tok derfor meg en liten prat med min gode mann Mirza Mujic som er svært engasjert i styret til JCI Bergen.
Først av alt kan du jo kanskje gi en kort innføring i hva JCI er?
– JCI som er en forkortelse for Junior Chamber International er et forum for personer mellom 18 og 40 år som liker å utfordre seg selv for å nå nye mål. Gjennom kurs, praktisk ledertrening og prosjektarbeid stimuleres din utvikling som leder og person. Det holdes kurs innenfor emner som prosjektledelse, ledelse, motivasjon, kommunikasjon, salg, debatt- og taleteknikk, entreprenørskap og mye mer.

Et typisk medlem kan være en som ønsker å lære, utvikle seg og engasjere seg for å kunne bli en bedre leder, et bedre menneske og på den måten bidra til positive endringer for seg selv og for andre rundt seg i samfunnet. – Mirza Mujic, JCI Bergen

JCI har ca 200.000 medlemmer i mer enn 120 land noe som gjør at JCI også fungerer som et enormt internasjonalt nettverk av mennesker som ønsker å utvikle seg.

Internasjonalt er organisasjonen organisert ved at man har en verdenspresident på toppen, deretter en rekke vise presidenter og representanter som representerer det respektive landet sitt. På nasjonalt nivå er det en nasjonal president sammen med sitt nasjonale styre. I hvert land er det også en rekke lokalforeninger. I Norge er det ca. 14 lokalforeninger som består av et styre og medlemmer. Konseptet med JCI er at det er medlemmene som skal ha størst innflytelse, mens de som sitter på toppen skal ha en mer tilretteleggende funksjon slik at medlemmene kan utvikle seg personlig og faglig.

Hvem er medlemmene i JCI? Hva er det typiske medlemmet?
– Medlemsmassen varierer fra land til land og fra by til by. Internasjonalt er det en rekke gründere, yrkesaktive og generelt ambisiøse mennesker. I Norge og ellers i Bergen er det stort sett yrkesaktive mennesker som er engasjerte, ambisiøse, nysgjerrige og som har et ønske om å bruke JCI som en plattform for utvikling i arbeidslivet og knytte sosiale bånd med andre likesinnede mennesker.

Et typisk medlem kan være en som ønsker å lære, utvikle seg og engasjere seg for å kunne bli en bedre leder, et bedre menneske og på den måten bidra til positive endringer for seg selv og for andre rundt seg i samfunnet.

Workshop hvor medlemmene kan prøve ut den nye kunnskapen i praksis. Foto: Mirza Mujic

Kan du fortelle litt om hva dere gjør i JCI?
– I JCI har vi en rekke emner lokalforeningene kan fokusere på: individuell utvikling, forretningsutvikling, samfunn og internasjonale relasjoner. I JCI Bergen har vi sammen med medlemmene valgt å fokusere mest på personlig utvikling og ledelse. Medlemmene møtes en gang i måneden på kurs vi arrangerer som er av interesse for oss. På kursene får medlemmene en innføring i det aktuelle emnet av profesjonelle kursholdere (fra Oslo og Bergen) etterfulgt av en workshop. I tillegg til kurs har vi også sosiale kvelder en gang i måneden hvor vi møtes for å bli bedre kjent med hverandre. Dette har skapt et godt samhold i lokalforeningen vår og flere av oss er gode venner på fritiden også.

Det er kanskje det viktigste med denne organisasjonen er at vi både har teori (basert på vitenskapelig kunnskap og personlige erfaringer) og en praktisk workshop hvor vi kan prøve og feile, altså ”learning by doing”. I alle våre kurs skal vi ikke bare lære ny kunnskap men vi skal også prøve dette ut i virkeligheten. Denne praksisen er noe av det som gjør denne organisasjonen unik mener jeg.

Det kanskje viktigste med denne organisasjonen er at vi både har teori og en praktisk workshop hvor vi kan prøve og feile, altså ”learning by doing”
– Mirza Mujic, JCI Bergen

Foruten om å utvikle dere og delta på kurs, hvordan er det sosiale livet i JCI?
I JCI Bergen er det sosiale miljøet veldig bra. Mange av oss kjente hverandre før vi ble medlem i foreningen, mens andre har vært nye fjes. Ved å ha sosiale kvelder slik som medlemsfester, pub til pub runder, julemiddag og lignende har vi alle blitt kjent på en god måte og fått et godt samhold. Dette mener jeg har vært veldig viktig for at mange av oss har fortsatt å bli medlem i JCI Bergen. Det sosiale mener jeg er like viktig som det faglige ved å være medlem og en fin måte å holde på kontinuiteten i JCI Bergen.

Styret i JCI Bergen. Fra venstre: Renate O. Sørvik, Aksel Ådnekvam, Henrik Myrdal  og Mirza Mujic
Styret i JCI Bergen. Fra venstre: Renate O. Sørvik, Aksel Ådnekvam, Henrik Myrdal og Mirza Mujic

Hva har vært det mest verdifulle for deg ved ditt medlemskap i JCI?
For det første så har det kanskje beste investeringen min i JCI Bergen vært at jeg har fått god ledererfaring gjennom verv i JCI Bergen, samt at jeg stadig har lært nye ting som er overførbart i arbeidslivet. I tillegg har jeg fått meg mange nye venner og blitt kjent med så mange ulike personer som jeg mener jeg vil dra nytte av senere i livet. Personlig vil jeg trekke frem mitt første år i JCI Bergen i 2012 der vi vant rekrutteringskonkurransen hvor vi fikk flest medlemmer i JCI Norway. Dette var en spesiell øyeblikk for JCI Bergen da dette var det året da JCI Bergen ble etablert, noe som har hjulpet godt på samholdet og den økonomiske driften.

Hvilke andre store fordeler mener du en person vil få av å være med i JCI?
Fordelen for en person vil variere litt ut ifra hvor mye man legger innsatsen i foreningen. Dersom man legger mye innsatsen i JCI vil man få mye tilbake igjen i form av kunnskap, personlige erfaringer og et større sosialt nettverk. Jeg tror at noen andre fordeler er at det vil gagne personer å være med i JCI på lengre sikt da man vil kunne ha større forståelse og innsikt i bredere fagfelter i arbeidslivet, og vil på den måten skaffe seg et større fortrinn. Man vil også kunne skape bedre relasjoner med andre i arbeidslivet, familie og venner ved å være med i JCI, samt et større sosialt nettverk som man kan benytte seg av i arbeidslivet senere. Det er veldig mange grundere i denne organisasjonen, og for grunder vil JCI være en ideell plattform for å skape og utvikle sin forretning og business.

Hvem vil du anbefale å ta en nærmere titt på JCI?
Jeg anbefaler alle som er interessert i å utvikle seg faglig og personlig om å komme på et frivillig møte i regi av JCI uavhengig av om du er i jobb eller om du er student. Alle er velkomne i JCI så lenge man har motivasjon og ønske om å bidra med noe for denne organisasjonen. Det betyr at vi ønsker at alle typer mennesker skal være med i en slik organisasjon helt uavhengig av bakgrunn. Av målgrupper vil en slik organisasjon være ideell for ledere, mellomledere, yrkesaktive og grundere men også studenter som vil dra godt nytte av dette.

Helt til slutt – Basert på det du har lært i JCI hva vil dine beste tips være for en målbevisst lederspire?
Mitt beste tips for en målbevisst lederspire er å spille på det man er god på samtidig som man er åpen, nysgjerrig og tålmodig i vanskelige perioder. Jeg mener at den beste måten for å lære og oppleve nye ting i arbeidslivet og privat er å være åpen, nysgjerrig, stille spørsmål, være tålmodig og jobbe mot noen få mål som er realistiske og oppnåelige. For jo med mer erfaring man har jo lettere vil det senere være å prioritere mer strategisk og velge bort det som er mindre viktig for deg i karrieren og privat, fordi man har erfart lignende situasjon tidligere.

Jeg mener at den beste måten for å lære og oppleve nye ting i arbeidslivet og privat er å være åpen, nysgjerrig, stille spørsmål, være tålmodig og jobbe mot noen få mål som er realistiske og oppnåelige. – Mirza Mujic, JCI Bergen

Hvis du ønsker mer informasjon om JCI
JCI Norway har sitt kontor i Vika i Oslo, og du kan få mer informasjon om JCI Norway ved å besøke hjemmesiden eller besøke vår facebook side: JCI Norway.

I Bergen kan du finne oss ved å besøke vår facebook side: JCI Bergen eller kontakte oss via e-post: bergen@jci.no.

1 hendelser på “Dette gjør de i JCI – verdens største nettverk av unge målbevisste mennesker”

Stengt for kommentarer.

Skroll til toppen