Hvordan installere wordpress blogg på eget domene

WordPress er den beste og mest brukte bloggplattformen som finnes og ikke minst er den latterlig enkel å installere på ditt eget domene. Slik gjør du det!

Hvis du ikke har ditt eget domene enda les her: Hvordan opprette eget domene og webhotel

Men ok, la oss nå si at du har ditt eget domene og ønsker å installere wordpress blogg på dette domene. Her har du forhåpentligvis to alternativer. Noen hoster, deriblant One.com (Anbefalt) her på Deltidsblogger.no), tilbyr såkalt 1-klikk installasjon. Det skal sies at det tar betraktelig mer enn 1-klikk, men fortsatt latterlig enkelt. Slik gjøres det:

Den gamle tunge måten å installere WordPress

Hvis du har en annen host som ikke tilbyr denne 1-klikks løsningen så må du installere WordPress på den «gode» (evt. tunge) gamle måten. Det vil si å laste ned filene, konfigurere og installere.

1. Last ned WordPress

Det første du må gjøre er å klikke deg inn på WordPress.org og laste ned WordPress. Her finner du både bokmål, nynorsk, engelsk og mange andre språk.

2. Pakk opp filene

Når du laster ned WordPress, får du dette som en .zip fil, disse må du pakke opp i en lokal mappe på PC’en din.

3. Konfigurer fil

Når du har pakket opp filene vil du finne en fil som heter wp-config-sample.php, denne filen skal du nå åpne i text-editor program for å legge inn dine host og databasedetaljer.

Les her: for full beskrivelse av hvordan denne filen kan konfigureres.

Det kan virke litt utfordrende i starten, men det er egentlig ganske enkelt. Du skal bare fylle inn noen felt (merket med rødt under) med din egen informasjon som du vil finne hos din host.

Finn først frem MySQL innstillingene, som ser slik ut:

Erstatt den røde teksten med informasjon om din SQL database (igjen fra hosten din – Hvis du mangler må du lage denne, dette er veldig enkelt i kontrollpanelet hos hosten din – spør evt support om hjelp til dette).

Navn på database, brukernavn og passord. Den siste «Localhost» er hosten din, men denne trenger du antaglig ikke å endre (Du kan se en oversikt over hoster og verdi her i lenken over).

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'database_name_here' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'username_here' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'password_here' );

/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'localhost' );

Sikkerhetsinnstillinger

Videre skal du sette opp sikkerhetsinnstillinger. Denne er selv anda enklere enn over. Her skal du bare skrive noen lange tilfeldige sikkerhetskoder som du aldri trenger å huske. Bruk forskjellige for hver rad (Ikke bruk eksempelet her!)

Eksempel:

MGKi8Br(&{H*~&0s;{k0<S(O:+f#WM+q|npJ-+P;RDKT:~jrmgj#/-
* Authentication Unique Keys and Salts.
*
* Change these to different unique phrases!
* You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
* You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
*
* @since 2.6.0
*/
define('AUTH_KEY',         'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY',  'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',    'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',        'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',        'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',   'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',       'put your unique phrase here');

Når du er ferdig her lagrer du filen som wp-config.php! Du er nå klar for å laste opp WordPress på nettsiden din.

4. Last opp alt

Last opp alle filene til din server via filbehandler hos hosten din eller gjennom et FTP-program, selv bruker jeg programmet Filezilla til dette. Med brukernavn og passord fra hosten kan du logge inn på nettsiden din. (For One.com finner du dette under «SFTP & FTP» på kontrollpanelet. Last opp filene i en tom folder, f, eks «WordPress».

5. Følg instruksene

Når du nå besøker dittdomene.no/wp-admin/install.php vil du få opp instruksjoner til å fullføre WordPress-innstallasjonen. Dette er ganske enkelt og rett fram. Når dette er gjort er wordpress-bloggen din klar for bruk!

Hvis du synes det virker teknisk utfordrende å installere wordpress manuelt vil jeg absolutt anbefale å bruke en host som tilbyr 1-klikkinstallasjon (F. eks One.com) eller få en fiks ferdig blogg med «Bloggpakken«

Skroll til toppen