Å leve med mål og mening forlenger livet

Foto: © Eti Swinford | Dreamstime

Foto: © Eti Swinford | Dreamstime.com


Lever du dag for dag og tar alt som det kommer? Eller har du et klart mål og mening med det du gjør og tiden du har? Er du blant de sistnevnte viser ny forskning at du kan ende opp med å leve et lenger liv.

Les også: Hvor er du i forhold til hvor du ønsker å være?

There is clearly a benefit from feeling a sense of direction or feeling you have these goals directing your day-to-day life
– Dr Patrick Hill, Carleton University Canada

Er dine dager formet av et mer overordnet og meningsfylt mål? Hvis ja, så kan jeg presentere noen gode nyheter til deg. Ifølge ny og omfattende forskning nylig publisert i Psychological Science, vil du kunne leve både lenger og friskere ved å finne mål og mening i livet.

I studiet ledet av Dr. Patrick Hill ved Carleton Univeristy i Canada, ble den fysiske og mentale helsen til over 6000 mennesker i alderen 20 til 75 år undersøkt. Disse ble delt inn i grupper basert på i hvilken grad de var enig i blant annet disse utsagnene:

  • Noen mennesker vandrer gjennom livet uten mål og mening, men jeg er ikke en av dem.
  • Jeg lever én dag om gangen uten å egentlig tenke på fremtiden.
  • Noen ganger føler jeg at jeg har gjort alt som er å gjøre i livet.

Menneskene ble fulgt opp gjennom en 14-års periode. Av de 6000 menneskene som var med i studiet levde ikke 569 eller 9% av dem etter denne 14-års perioden. De som ikke hadde overlevd perioden hadde vist helt klart mindre mål og mening med livet enn de som fortsatt levde, ifølge Dr. Hill. Dette resultatet viste seg å også være uavhengig av alder og stod også sterkt selv etter å ha blitt justert for andre faktorer som psykologisk velvære (positive følelser og menneskelige relasjoner).

Our findings point to the fact that finding a direction for life, and setting overarching goals for what you want to achieve can help you actually live longer, regardless of when you find your purpose, – Dr Patrick Hill, Carleton University Canada

Ifølge Dr. Hill har det tidligere vært antatt at det å finne mål og mening med livet ville ha størst helseeffekt for eldre mennesker. Men dette studiet viser altså at alder ikke har noe å si på den positive effekten, men også at du kanskje har enda større fordeler av å finne mål og mening tidlig i livet på grunn av tiden til hjelp.

Dr. Hill vil fortsette å forske på det å finne mål og mening med livet og hvilken effekt det har for mennesker og vil gjerne undersøke effekte av mål og mening på valg av livsstil og for andre utfall enn dødlighet.

Lev lenger og friskere – Sett deg et mål!


1. Having a Sense of Purpose May Add Years to Your Life (PsychologicalScience.org)

1 hendelser på “Å leve med mål og mening forlenger livet”

  1. Gode nyheter for meg. Jeg har mange mål og syns livet er meningsfult, så da stoler jeg på deg og begynner å planlegge min 200-årsdag allerede nå. 🙂

    Interessante funn dette, men forskning på mennesker er alltid fryktelig vanskelig. Det at man avdekker en sammenheng mellom to faktorer, trenger ikke å bety at det ene nødvendigvis fører til det andre.

Stengt for kommentarer.

Skroll til toppen