Ikke lås deg til et mål, livet er en reise full av spennende tilfeldige muligheter!

Er du for målfiksert? I så fall kan du gå glipp av mange nye muligheter som dukker opp underveis på reisen til målet. Ikke være redd for å forkaste målet og hoppe på en ny reise.

Når som helst bør du være klar til å forkaste målet ditt!

Når du setter deg et mål, så vet du ingenting om framtiden. Du vet ingenting om alle de tilfeldighetene som vil dukke opp gjennom livet ditt. Hvis du da sitter å tviholder på et mål du satt deg i fortiden, så vil du fort kunne glemme å nyte reisen og samtidig gå glipp  av mange fantastiske muligheter på veien!

Målet ditt er ikke så viktig

Dette hadde du kanskje ikke tenkt at du kom til å lese på Målbevisst.no, men det er på tide å være helt ærlige med oss selv. Målet er sjelden så veldig viktig i det store bildet. Det finnes nemlig noe langt langt viktigere – reisen underveis, det er her du tilbringer livet ditt.

Når du setter deg et mål så kan du se på dette målet på to måter:

  1. Som en destinasjon du ønsker å komme til
  2. Som en reise eller retning du ønsker å gå

I den første er målet i fokus, det handler om hva du faktisk ønsker å oppnå og hvordan du vil føle deg når du når dette målet. Mens i den andre er det selve reisen mot målet som er i fokus, selve måloppnåelse er ikke så viktig i seg selv.

Det er lett å falle i fellen i å tenke at det er målet som er, vel målet. Men husk at det aller meste av tiden din vil du tilbringe i reisen til målet. Om du er fiksert på målet som en destinasjon vil du fort glemme å både nyte og gjøre mest mulig av opplevelsen av reisen underveis. Å være for fiksert på målet vil også lukke mange muligheter underveis.

Er du åpen for nye muligheter og nye retninger i livet?

Å være målbevisst betyr egentlig bare at du er bevisst på hvilken retning du ønsker å gå i og hvilken reise du ønsker å oppleve. Er du fort målfiksert vil du fort kunne gå glipp av mange muligheter og andre retninger underveis som du kanskje ville fått mer ut av.

Når du setter deg et mål så setter du deg også en midlertidig retning. Når du går ned denne retningen vil det fort kunne dukke opp uante tilfeldige muligheter og nye retninger du ikke hadde sett før. Tenk bare over hvor mange tilfeldige hendelser som har endret livet ditt til nå?

Hvis du er åpen for disse tilfeldighetene og er åpen for å skifte retning når det dukker oppe nye potensielt livsforandrende muligheter vil du kunne oppleve mye spennende i livet ditt. Du vil hele tiden kunne være inne på den retningen du ønsker og ikke være låst til en retning du satt deg i fortiden.

Du er elendig til å forutse din egen framtid, rett og slett fordi du på ingen måter kan vite hva som dukker opp i morgen, vil du da låse framtiden til et mål satt i dag eller er du åpen for å forkaste målet ditt når som helst om de riktige mulighetene skulle dukke opp?