Hvordan sette gode mål skapt for å oppnås!

Foto: © Dmitriy Shironosov | Dreamstime

Har du noensinne satt deg et mål som du innerst inne visste var dømt til å mislykkes før du i det hele tatt startet? Lær deg å formulere gode mål som er skapt for å lykkes. Sett deg mål som ikke tar, men heller gir deg energi og motivasjon til å oppnå dem!

Du har akkurat satt deg et mål og kjenner hvordan den gode energiske og kriblende følelsen brer seg gjennom kroppen, fra magen og helt ut til fingerspissene.

Dette er følelsen av å ta kontroll over ditt eget liv, den gode følelsen av å ta tak i spakene og styre deg selv mot det livet du ønsker å ha. Dette er den gode samvittigheten, ditt indre jeg, som fryder seg over at du nå endelig har bestemt deg. Du vet nå hvor du skal, du vet hvor du er, da er det bare til å tegne en strek mellom A og B og sette i gang. Du er på vei. Du har akkurat satt deg et mål.

Umiddelbart etter du satte deg målet kjenner du hvordan motivasjonen bobler over i hodet ditt og renner ned gjennom kroppen og fyller den med energi, entusiasme og et pågangsmot du ikke en gang visste at du hadde, eller kunne ha. Du kan knapt vente med å ta neste steg på veien fra ditt A til det fristende målet i B.

Men så, over de neste dagene, ukene og månedene kommer din indre programmerte robot snikende inn bak deg, tar tak i deg og drar deg tilbake inn i gamle vaner, tilbake til ditt gamle mønster. Det klare bildet du hadde av målet og veien mellom A og B omtåkes sakte, men sikkert. Stegene dine blir mindre før de snur i en annen retning, tilbake til en opptråkket sirkelformet sti. Du, vel, du er komfortabel, så komfortabel som du alltid har vært. Kun noen få spor av målet er igjen, liggende i samvittigheten din, ditt indre jeg.

Les også: Hvordan vende vonde vaner

Kjenner du deg kanskje litt igjen? I så fall er du ikke alene. Dette er en kjent utfordringen for mange, kanskje særlig rundt nyttårstider. Jeg har selv vært der, mange ganger. Målet ble gjerne satt mens motivasjonen var på topp, det er jo tross alt da man begynner å bli målbevisst, men etter kort tid falt jeg tilbake til gamle vaner og min godt opptråkkede sirkelformede sti.

Når jeg nå ser tilbake på noen av de mislykkede målene jeg satt meg i ettertid, så ser jeg hvorfor disse målene ikke holdt lenger enn akkurat i det topp motiverte øyeblikket. Målene var rett og slett ikke godt nok formulert. Det høres kanskje banalt ut, men hvordan målet blir definert og formulert kan ha mye å si for om du vil lykkes eller ikke. Eller kanskje det er omvendt, kanskje du allerede innerst inni har bestemt deg for å lykkes eller ikke, og dette gjenspeiles i hvordan du formulerer målet ditt? La meg forklare litt nærmere.

In absence of clearly defined goals, we become strangely loyal to performing daily acts of trivia» – Unknown

Tenk på et mål du har satt deg i fortiden som du ikke har nådd. Hvorfor nådde du ikke dette målet? Var det gamle vaner som var vonde å vende? Var det «gode» unskyldninger som stoppet deg? Motivasjonen? Kom du aldri helt i gang? Var det kanskje ikke det du ville likevel? Et godt formulert mål har dekket alle disse områdene. Et godt formulert mål er et mål hvor du har funnet kjernen i hva du egentlig ønsker, og ikke det du IKKE ønsker, eller det du tror du ønsker. Et godt formulert mål gir ikke rom for å utsette eller å unskylde seg. Et godt formulert mål forskyver unna gamle vaner, gjennom nye gode vaner. Et godt formulert mål gir deg motivasjon, istedenfor at du trenger motivasjon for å komme i mål.

Så hvordan sette seg et godt mål? Hvordan bør det formuleres og hva bør det inneholde? Her er noen gode råd som er allment brukt, blant annet blandt coacher, for å sette gode mål som er skapt for å lykkes.

1. Målet er positivt formulert

Å sette et mål basert på den en ikke ønsker eller ønsker å slutte med er i utgangspunktet en god tanke, men problemet oppstår når målet inneholder det du ønsker å få bort. Du vil da bli påminnet om det hver gang du tenker på målet ditt. Dette er gjerne vanlig med mål som «Jeg vil slutte å røyke» eller «Jeg skal ikke drikke brus». Les det første målet en gang til «Jeg vil slutte å røyke», hva er det som dukker opp i tankene dine når du leser dette? Sannsynligvis får du opp et bilde av en røyk. Hvis du er en røyker, kjenner du kanskje også suget etter denne røyken bare ved å tenke på den. Hjernen er nemlig skapt slik at den skaper seg bilder av ordene. Men hvilket bilde får du opp for ordene «ikke» eller «slutte»? Sannsynligvis sitter du kun igjen med et bilde av det du faktisk ikke ønsker, et bilde av en røyk. Så hvor er vi på skalaen for sannsynligheten til å lykkes? Ikke spesielt høyt. Å ha et mål som i seg selv trigger suget etter det du ønsker å få bort kan kanskje kalles oppskriften på å mislykkes.

Istedet for å fokusere på hva du ikke ønsker, som gir målet en negativ assosiasjon, er det mye bedre å ha et mål som fokuserer på det du faktisk ønsker deg. For du ønsker jo egentlig ikke å slutte å røyke, gjør du? Da hadde du jo gjort det for lenge siden. Så hva er det du egentlig ønsker? Hva er det egentlig som ligger bak tanken med å slutte å røyke? Vil du ha bedre helse? Vil du ha bedre økonomi? Fokuser heller på kjernen i det du egentlig vil ha og formuler målet deretter. Har du et mål om «En god helse og sunn livsstil», så får du ikke bilde av noen røyk opp i hodet ditt, og ikke er det plass til røyken noensted i et slikt mål eller livsstil heller. Å slutte å røyke blir da mer en handling og et valg for å oppnå det egentlige målet ditt, for å oppnå det du egentlig ønsker å oppnå.

If you don’t know where you are going, you will probably end up somewhere else.» – Lawrence J. Peter

2. Målet er innenfor egen kontroll

Dette er kanskje en selvfølge når du skal sette deg et mål, og slik bør det også være, men det er uansett et punkt du bør være bevisst på hvor stor grad av målet er innen for egen kontroll. Å ha et mål du ikke selv kan gjøre noe med for å nå vil være dømt til å mislykkes, eller lykkes, det er uansett ikke opp til deg.

3. Målet er S-M-A-R-T formulert

 • Spesifikt: Hvis du bare har en vag beskrivelse av hva du ønsker å oppnå og hvor du ønsker å dra, så vil du også få problemer med å finne veien til dette målet. Å være spesifik med målet gjør det mye enklere å ta handling og ikke minst vite hvilke konkrete handlinger du må ta for å komme deg dit du ønsker. Hva lyder best: «Jeg skal bli bedre i kampsport» – «Jeg skal være blandt de topp 10 beste i NM 2014 i min kampsport»?
 • Målbart: Å ha et målbart mål er viktig i forhold til det å følge opp målet, legge planer, sette delmål og ikke minst for å vite når du faktisk er i mål. For mange mål som ikke innebærer målbare størrelser på noe vis så vil det være svært nyttig å bruke en skala, f.eks fra 1-10 over hvor du føler du er i dag i forhold til målet og ikke minst hvor på skalaen du vil være fornøyd. Hva lyder beste: «Jeg vil gå ned i vekt» – «Jeg veier maks XX kilo innen nyttårsaften 2012». 
 • Attraktivt: Målet må selvsagt være noe du faktisk ønsker (Dette har vi gjort vært gjennom i punkt 1). Finn ut hva du egentlig vil og hvorfor du vil det. Ofte er det noe som skjuler seg under målet du har satt deg som er den egentlige grunnen og som dermed burde være det egentlige målet.
 • Realistisk: Akkurat dette punktet får det gjerne til å skurre for noen, for det kan kanskje oppfattes som å sette grenser for en selv. Men realismen ligger ikke i det å sette grenser, men heller å være fornuftig nok til å få hjernen med på at det faktisk er mulig. Setter du deg mål om gå ned 20 kilo på en uke eller å tjene 50 millioner kroner første året som grunder, så tror du selvsagt ikke selv på målet. Og skal du oppnå et mål, så må du tro at det er mulig. Men ikke vær for realistisk. Å sette seg mål om noe du vet innerst inne at du allerede så og si har klart, det er ikke egentlig et mål, da er du bare fortsatt inne i din gode komfortable verden. Sikt heller høyt og kom nesten i mål, enn å sikte for lavt for å komme i mål.
 • Tidfestet: VIKTIG VIKTIG! Sett deg en tidsfrist for målet! Uten dette er det bare enda en av dine drømmer og tanker som utsettes og utsettes til den vakre dagen. En av dine «En vakker dag..» «Når jeg får tid..» «Når jeg får penger..». Dette er ting som ligger å støver på hyllen i åresvis uten at du tar tak i de. Vær spesifik når du setter deg en tidsfrist. At du skal klare målet innen en måned er ikke godt nok, da blir det for enkelt å forskyve handlingene og finne på unskyldninger og ikke minst vil underbevisstheten din slappe av i visshet om at alltid fortsatt bare er 1 måned. Sett deg en konkret dato som ikke tillater at du begynner å utsette ting, en dato som står krystallklart i forhold til når du skal være ferdig. Hva lyder best: «Jeg skal gå ned 5 kilo innen en måned» – «Jeg veier mindre enn XX kilo innen 31.desember 2012».

A goal is not always meant to be reached, it often serves simply as something to aim at.» – Bruce Lee

4. Målet er organisk

Et viktig punkt som fortjener bevissthet er at målet bør være organisk. Dette er nemlig et punkt som er ansvarlig for mange mislykkede mål. Med organisk menes rett og slett at målet er forenelig med de ulike delene i livet ditt, både innad og utad. At målet er organisk betyr at det ikke kommer i stor konflikt, f. eks med samvittigheten din, moralen din, men også andre mål som kan virke motsettende på hverandre. Når dette skjer bør en gå i seg selv og igjen tenke seg om hva kjernen i det en faktisk ønsker seg er, og hvordan en kan formulere et mål som fanger opp dette.

Er du klar for å sette deg et godt mål nå? Er du klar for å sette et mål som er skapt for å oppnås? Det er ingen vits å vente lenger, den vakre dagen er i dag. Sett deg et mål og få det opp på målveggen i dag!

A year from now you may wish you had started today.» – Karen Lamb


5 hendelser på “Hvordan sette gode mål skapt for å oppnås!”

 1. Dette innlegget ble rett og slett en åpenbaring for meg!! 😀 JEg har mange ganger satt meg mål som rett og slett har vært et ork å sette i gang og som rett og slett ikke gav meg motivasjon til å gjøre det som skal til for å nå dem. Men etter å ha lest dette innlegget, satt jeg meg ned å tenkte etter (hele kvelden i går) og kom frem til et mål jeg er så ubeskrivelig giret på!! 🙂 Det var særlig det å finne kjernen i hva jeg virkelig ønsker meg og det å formulere det positivt som virkelig gjorde susen føler jeg. Dette er gøy! Målet mitt kommer sikkert opp på målveggen snart. Så da kan jeg ikke annet enn å si TUSEN TAKK! Du inspirerer virkelig! Stå på videre!

 2. Dette er så riktig og så viktig. Samtidig er det ikke lett.
  Som coach jobber jeg masse med målformulering, ja jeg vil neste trekke det så langt som å si at jeg er en målformuleringsekspert. Samtidig synder jeg på hjemmebane. Egne mål kan tilfredstille kriteriene ovenfor men om de ikke samtidig er «viktig nok» for deg, så blir de skøvet nedover på prioriteringslisten.»Viktig nok» er essensielt. For hvem er du når du formulerer målet ditt? Og hvem er du når du boycotter deg selv? Det er her subpersonligheter kommer inn i bildet. Alle har flere underpersonligheter som er utviklet i forhold til en forventet rolle eller situasjon. Rollene kan skifte lynkjapt og vi er sjelden klar over hvilken rolle vi er i. Hver av rollene har sine logiske nivåer med kjerneverdier arrangert i sin egen rekkefølge. Hver delpersonlighet kan alts komme til å prioritere forskjellig. Derfor må målet utforskes også med de saboterende delpersonlighetene for øye. Hva er grunnen til at de skulle kunne ønske å sabotere? Hva kan være mulige andre ting som de vil prioritere høyere?
  Et eksempel på det siste kan være hvile. Hvis målet ditt er å trene fem ganger i uka, kan en delpersonlighet hvis hensikt er å sikre at du er uthvilt sabotere det målet. Slik holder vi på og det i temmelig komplekse sammenhenger. Inntil vi har kontroll på og kjenner våre delpersonligheter, vil vi alltid løpe risiko for å sabotere våre egne mål – om de er aldri så smarte.

 3. Veldig bra innlegg!
  Jeg oppdaget også at den store forskjellen på å faktisk gjennomføre noe eller ikke ligger i å sette et konkret mål, samt å gjøre dette målet så viktig at de fleste andre deler av hverdagen tilpasses for å nå målet. Man må rett og slett bli litt små-crazy sett utenfra. I overkant engasjert. Da er man på vei et sted, og det er deilig! Og jo mer engasjert jo raskere kommer man i mål tror jeg 🙂

  Så det er en kombinasjon av å vite HVA man vil oppnå (målet), HVORFOR man vil nå nettopp det målet, NÅR man vil oppnå det og HVA man skal gjøre for å komme dit (tiltakene). Når det er formulert og vedtatt er det jo bare jobben med å utføre tiltakene som gjenstår.

 4. Meget bra, utrolig bra for å forstå hvorfor det ikke «blir noe av» mange mål, og som motivasjon for nye mål!

Stengt for kommentarer.

Skroll til toppen