Coaching i skolen del 2 – En verdifull samfunnsøkonomisk investering

Foto: © Lightpoet | Dreamstime

I innlegget Coaching i skolen for å hindre frafall? pekte jeg på coaching i skolen som en potensielt svært verdifull investering både for den enkelte elev, men også for samfunnet som helhet. Professor Torberg Falch ved NTNU presenterte nylig tall som viser et enormt økonomisk potensial i å få redusert frafallet.

I forrige innlegg om coaching i skolen argumenterte jeg for at coaching i skolen for å hindre frafall burde sees på som en investering og ikke kostnad. I mangel på tall på hvor mye det koster samfunnet med det store frafallet fra videregående skole, serverte jeg et heller løst regneeksempel for å illustrere den potensielle økonomiske gevinsten. Nå har professor Torberg Falch ved NTNU regnet seg frem til at for hver elev som faller fra den videregående skolen koster dette samfunnet i gjennomsnitt 900 000 kroner over livsløpet.

Les også: De kan koste Norge minst 700 mrd (NRK.no)

Med 900 000 kroner å spare per elev, eller 5,4 milliarder kroner å spare ved å redusere frafallet med 10 % skulle en nesten tro at politikerne ville kaste penger etter tiltak for å forbedre dette. Istedet velger de altså å vente til disse menneskene havner i vanskeligheter før de kaster penger etter dem, da kan vi ikke lenger snakke om en investering, men heller en ren og kjær kostnad.

Tenk deg en elev i den videregående skolen som holder på å falle fra. Hvis vedkommende slutter på skolen, så vil dette i snitt koste samfunnet 900 000 kroner. Tror du at det finnes tiltak verdt 10 000 kroner som kunne fått denne personen til å fortsette? 50 000 kroner? 100 000 kroner? 200 000 kroner? For 25 000 kroner kunne vedkommende hatt en egen coach tilgjenglig en gang i uken gjennom hele året som kunne hjulpet eleven med å få motivasjonen tilbake. Eller kanskje en psykolog eller terapeut alt etter hva som er behovet og den underliggende årsaken. Poenget er uanett at det er rom for store ressurser og tiltak for å hindre at den enkelte elev havner utenfor skolesystemet og etterhvert også samfunnet.

Men la oss regne litt mer på dette. Hvis vi ser for oss en klasse på 30 elever og fullføringsgraden er 70 %, slik Falch har tatt utgangspunkt i sine utregninger. Da vil det bety at 30 % eller 9 elever vil falle ut. Hvis tallet til Falch stemmer, så betyr dette at kostnadene for frafallet bare i denne klassen vil summere seg opp til 8,1 millioner kroner over livsløpet. Da burde det virkelig være økonomisk rom for å gi læreren kurs i coaching eller å innføre tiltak som gir eleven den nødvendige hjelpen og oppfølgingen. Faktisk vil det potensielt være rom for å ansatte en egen fulltidsansatt coach for hver eneste klasse gjennom de 3 årene de går på vgs.

Coaching i skolen for å hindre frafall?

Elever i den videregående skolen faller fra som aldri før viser nye undersøkelser. Er det skolesystemet som svikter? Kan coaching være en del av løsningen? Resultatet av den årlige skoleundersøkelsen «Education at a glance» som gjennomføres i OECD landene ble nylig publisert. Tallene er krystallklare og tegner et dårlig bilde av skolesystemet i Norge. Mens vi ligger nesten helt i toppen i penger brukt per elev… Les mer


Skroll til toppen