3 Faktorer som vil hjelpe deg å nå mål

Bilde: © Marcin Winnicki | Dreamstime


Når vi snakker om måloppnåelse, er vi ofte inne på temaer som struktur av målene, riktig planlegging, oppgavesortering, lister og deadlines. Dette er ytre faktorer som vil hjelpe deg med å nå mål, og de har absolutt sin plass i en måloppnåelsesprosess. Men hva med de indre faktorene?